Lederutvikling Norge

Norges ledende miljø for medarbeider- og lederutvikling basert på relasjonell ledelse

Hva kan vi hjelpe deg med?


Kort fortalt: – Med å bli en bedre og gladere leder.

Litt lenger fortalt: – I en hverdag der kravet om økt effektivitet og økt lønnsomhet blir bare sterkere, er det mer krevende enn noen gang å være leder. Ikke minst klare å motivere og skape lojale medarbeidere. edarbe Dette lærer vi deg. Vi bevisstgjør og styrker deg i lederrollen din, og viser deg hvordan du utvikler engasjerte, kompetente og handlekraftige medarbeidere og team.

Samtidig vil du få økt arbeidsglede og oppleve lederjobben din mer meningsfylt. Med et relasjonelt fokus kan vi også styrke hele ledergrupper og gjennomføre vellykkede endringsprosesser, samt forebygge og løse konflikter. Velkommen til et fruktbart samarbeid!

Hva er vi?


Lederutvikling Norge er landets mest erfarne fagmiljø innen medarbeider-, leder- og organisasjonsutvikling samt konfliktløsing og konflikthåndtering basert på relasjonsledelse, relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk.


Vi er et selskap bestående av erfarne ledere spesialisert på leder- og organisasjonsutvikling. Vi – partnerne i selskapet – deler vår kompetanse med andre ledere som vil bli bedre i faget sitt. Noen av oss jobber fulltid som konsulenter innen lederutvikling, mens andre innehar lederstillinger i andre bedrifter og jobber deltid i selskapet.


Hvem er vi?

Elin Gullesen Bratt - Partner 

Elin er en levende og engasjert kurs og foredragsholder, coach og prosessveileder som oppretter god kontakt med kursdeltagerne. Hun har evnen til å nå inn til hver enkelt, og kommuniserer slik at folk skjønner og kjenner seg igjen i situasjonen.
Elin er utdannet pedagog med etterutdanning og videreutdanning i ledelse, profesjonskunnskap, coaching og er autorisert på flere nivå innen relasjonsledelse, relasjonskompetanse og Relasjonspedagogikk.

Reinert Kamøy - Partner 

Reinert har lang erfaring med informasjonsteknologi, ledelse, team- og organisasjonsutvikling og som gründer. Han har også jobbet med organisasjonsutvikling fra de aller minste til de aller største private og offentlige organisasjoner. og har en master i konfliktmegling fra Københavns universitet. I tillegg har han en rekke sertifiseringer og kurs innen coaching både for team og individer, relasjonsledelse, relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk og endringsledelse.

Når han ikke jobber nyter han ofte sjø, sol og snø – gjerne med vind!

Marit Onshuus Lysebo - Partner

Marit er en erfaren organisasjons- og lederutvikler med flere års praktisk ledererfaring. Hun har en Master i ledelse med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi, og videreutdanning innen coaching, veiledning, relasjonsledelse og relasjonskompetanse. 

Marit støtter og utfordrer ledere til å møte medarbeiderne med et balansert relasjons-, endrings- og resultatfokus, og til å opptre modig, raust og fremoverlent.

Lise Holsen - Styreleder og partner

Lise jobber til daglig som rektor ved Bergen Katedralskole. Hun er utdannet lektor, med master i Ledelse.
Ellers jobber hun med organisasjonsutvikling, coaching, veiledning, rekruttering og konfliktforebygging, og har relasjonskompetanse i fokus på alt hun gjør. Hun holder kurs, foredrag og er prosessveileder for grupper av ledere og medarbeidere i ulike organisasjoner. Hun formidler og ønsker å leve etter teoriene som Lederutvikling Norge representerer.

Øyvind Røkenes - Partner

Utdannet veileder og coach. Årelang erfaring fra Norsk Hydro med bl.a. organisasjons- og
lederutvikling, HR, coaching og lønnsforhandlinger.
Øyvind har bistått en rekke organisasjoner med utvikling og veiledning av ledere og
lederteam, gjennom coaching og øvelser for økt menneskelig innsikt og bedre
kommunikasjonsferdigheter. Benytter i stor grad verktøyene relasjonsledelse og
relasjonskompetanse.

Primærfokus: Å hjelpe ledere til bedre og raskere måloppnåelse gjennom bedre utnyttelse
av egne og andres ressurser.

(C) Lederutvikling Norge AS, Grimseidvegen 494, 5259 Hjellestad, +47 95 28 13 21, post@lederutvikling-norge.no